facade 4
facade 4

2018, unique digital c-print between acrylic glass and PVC board, 36 x 36 in.

facade 10
facade 10

2018, unique digital c-print between acrylic glass and PVC board, 36 x 36 in.

facade 11
facade 11

2018, unique digital c-print between acrylic glass and PVC board, 36 x 36 in.

facade 13
facade 13

2018, unique digital c-print between acrylic glass and PVC board, 36 x 36 in.

facade 31
facade 31

2018, unique digital c-print between acrylic glass and PVC board, 36 x 36 in.

facade 32
facade 32

2018, unique digital c-print between acrylic glass and PVC board, 36 x 36 in.

facade 6
facade 6

2018, unique pigment print, 20 x 20 in.

facade 7
facade 7

2018, unique pigment print, 20 x 20 in.

facade 12
facade 12

2018, unique pigment print, 20 x 20 in.

facade 17
facade 17

2018, unique pigment print, 20 x 20 in.

facade 18
facade 18

2018, unique pigment print, 20 x 20 in.

facade 22
facade 22

2018, unique pigment print, 20 x 20 in.

facade 25
facade 25

2018, unique pigment print, 20 x 20 in.

facade 28
facade 28

2018, unique pigment print, 20 x 20 in.

facade 29
facade 29

2018, unique pigment print, 20 x 20 in.

facade 30
facade 30

2018, unique pigment print, 20 x 20 in.

logo 4
logo 4

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 14
logo 14

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 15
logo 15

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 16
logo 16

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 19
logo 19

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 22
logo 22

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 27
logo 27

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 28
logo 28

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 29
logo 29

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 30
logo 30

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 32
logo 32

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 42
logo 42

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 47
logo 47

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 56
logo 56

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 58
logo 58

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 67
logo 67

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 81
logo 81

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 87
logo 87

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 90
logo 90

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 94
logo 94

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 100
logo 100

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 105
logo 105

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 112
logo 112

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 119
logo 119

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 125
logo 125

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 133
logo 133

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 135
logo 135

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 144
logo 144

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 146
logo 146

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 148
logo 148

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 149
logo 149

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 159
logo 159

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 166
logo 166

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 167
logo 167

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 181
logo 181

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 182
logo 182

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 183
logo 183

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 189
logo 189

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 191
logo 191

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 192
logo 192

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 200
logo 200

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 202
logo 202

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 220
logo 220

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 227
logo 227

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 230
logo 230

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 232
logo 232

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 241
logo 241

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 244
logo 244

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 248
logo 248

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 253
logo 253

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 259
logo 259

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 260
logo 260

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 264
logo 264

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 270
logo 270

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 281
logo 281

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 282
logo 282

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 286
logo 286

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 295
logo 295

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 296
logo 296

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 297
logo 297

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

construction 205
construction 205

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 207
construction 207

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 208
construction 208

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 217
construction 217

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 219
construction 219

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 226
construction 226

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 228
construction 228

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 229
construction 229

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 235
construction 235

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 248
construction 248

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 258
construction 258

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 262
construction 262

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 264
construction 264

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 265
construction 265

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 273
construction 273

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 274
construction 274

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 276
construction 276

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 279
construction 279

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 291
construction 291

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 296
construction 296

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

facade 4
facade 10
facade 11
facade 13
facade 31
facade 32
facade 6
facade 7
facade 12
facade 17
facade 18
facade 22
facade 25
facade 28
facade 29
facade 30
logo 4
logo 14
logo 15
logo 16
logo 19
logo 22
logo 27
logo 28
logo 29
logo 30
logo 32
logo 42
logo 47
logo 56
logo 58
logo 67
logo 81
logo 87
logo 90
logo 94
logo 100
logo 105
logo 112
logo 119
logo 125
logo 133
logo 135
logo 144
logo 146
logo 148
logo 149
logo 159
logo 166
logo 167
logo 181
logo 182
logo 183
logo 189
logo 191
logo 192
logo 200
logo 202
logo 220
logo 227
logo 230
logo 232
logo 241
logo 244
logo 248
logo 253
logo 259
logo 260
logo 264
logo 270
logo 281
logo 282
logo 286
logo 295
logo 296
logo 297
construction 205
construction 207
construction 208
construction 217
construction 219
construction 226
construction 228
construction 229
construction 235
construction 248
construction 258
construction 262
construction 264
construction 265
construction 273
construction 274
construction 276
construction 279
construction 291
construction 296
facade 4

2018, unique digital c-print between acrylic glass and PVC board, 36 x 36 in.

facade 10

2018, unique digital c-print between acrylic glass and PVC board, 36 x 36 in.

facade 11

2018, unique digital c-print between acrylic glass and PVC board, 36 x 36 in.

facade 13

2018, unique digital c-print between acrylic glass and PVC board, 36 x 36 in.

facade 31

2018, unique digital c-print between acrylic glass and PVC board, 36 x 36 in.

facade 32

2018, unique digital c-print between acrylic glass and PVC board, 36 x 36 in.

facade 6

2018, unique pigment print, 20 x 20 in.

facade 7

2018, unique pigment print, 20 x 20 in.

facade 12

2018, unique pigment print, 20 x 20 in.

facade 17

2018, unique pigment print, 20 x 20 in.

facade 18

2018, unique pigment print, 20 x 20 in.

facade 22

2018, unique pigment print, 20 x 20 in.

facade 25

2018, unique pigment print, 20 x 20 in.

facade 28

2018, unique pigment print, 20 x 20 in.

facade 29

2018, unique pigment print, 20 x 20 in.

facade 30

2018, unique pigment print, 20 x 20 in.

logo 4

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 14

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 15

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 16

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 19

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 22

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 27

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 28

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 29

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 30

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 32

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 42

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 47

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 56

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 58

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 67

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 81

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 87

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 90

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 94

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 100

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 105

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 112

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 119

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 125

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 133

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 135

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 144

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 146

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 148

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 149

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 159

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 166

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 167

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 181

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 182

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 183

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 189

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 191

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 192

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 200

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 202

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 220

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 227

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 230

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 232

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 241

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 244

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 248

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 253

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 259

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 260

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 264

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 270

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 281

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 282

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 286

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 295

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 296

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

logo 297

2018, unique pigment print, 16 x 16 in.

construction 205

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 207

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 208

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 217

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 219

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 226

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 228

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 229

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 235

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 248

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 258

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 262

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 264

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 265

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 273

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 274

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 276

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 279

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 291

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

construction 296

2018, unique pigment print, 18 x 24 in.

show thumbnails